Say gra Beethovena

Kultura? Nie słodzę.

Jak (i czy) muzykują Polacy. Rozmowa z Mateuszem Migutem

Chłopecki o młodym Albanie

Skrzypkowie marnotrawni, czyli jak altówka wróciła do łask

Jutrzenka skrzypka – rozmowa z Januszem Wawrowskim

Język muzyczny Lutosławskiego

Penderecki pod palcami chuligana

„Superformuła” jako równanie na wszechświat

Belcea Quartet

Między intymnością a przerysowaniem

Piotr Anderszewski eksponuje rolę czasu i ciszy – wytrzymane pauzy budują napięcie lepiej niż niejedna zaplanowana, szeroka kulminacja. Ma to w sobie coś z misterium. Obecnie zbyt wielu pianistów zapomina o takim typie ekspresji – pisze Aleksandra Seredyńska.

 

Belcea: Przepis na Beethovena

Damian Kułakowski: W Kwartecie F-dur już od pierwszych dźwięków tematu wiolonczelowego słychać było, że muzycy szukają Beethovena, docierając w swych poszukiwaniach dalej niż wiele innych zespołów.

Pięć kroków dalej

Magda Białecka: Rola partytury zdewaluowała się do funkcji medium, które pośredniczyło między wykonawcami a kompozytorem.


Magdalena Białecka o koncercie Belcea Quartet.

Belcea Quartet – nareszcie Beethoven

Po znakomitych nagraniach kwartetowego kanonu – Schuberta i Bartóka – Belcea Quartet sięgnął po Beethovena! Damian Kułakowski pisze o słynnym cyklu mistrza z Bonn w nagraniu znakomitego brytyjskiego zespołu.

Mistrz i uczniowie, czyli kursy z Krzysztofem Chorzelskim

Damian Kułakowski pisze o kursach mistrzowskich pod kierunkiem altowiolisty znakomitego Belcea Quartet. Z Krzysztofem Chorzelskim miał okazję konsultować detale Kwartetu f-moll op. 95 Ludwiga van Beethovena.

Belcea i Beethoven

17 sierpnia rozpocznie się VIII Międzynarodowy Festiwal Muzyczny „Chopin i jego Europa” w Warszawie z podtytułem „Od Bacha do Debussy’ego”.