Say gra Beethovena

Kultura? Nie słodzę.

Jak (i czy) muzykują Polacy. Rozmowa z Mateuszem Migutem

Chłopecki o młodym Albanie

Skrzypkowie marnotrawni, czyli jak altówka wróciła do łask

Jutrzenka skrzypka – rozmowa z Januszem Wawrowskim

Język muzyczny Lutosławskiego

Penderecki pod palcami chuligana

„Superformuła” jako równanie na wszechświat

Redakcja

STRONĘ MG/MGB REDAGUJE KOLEGIUM W SKŁADZIE:

Magdalena Białecka
Grzegorz Dąbrowski
Damian Kułakowski
Piotr Wieczorek
Marcin Oszczyk
Dominika Kowalska
Marta Urbanowicz
Maciej Madaliński

 

REDAKTOR PROWADZĄCA:

Anna S. Dębowska
anna.debowska@agora.pl

 

KOORDYNATOR:

Anna Kierkosz
a.kierkosz@mckis.waw.pl