Say gra Beethovena

Kultura? Nie słodzę.

Jak (i czy) muzykują Polacy. Rozmowa z Mateuszem Migutem

Chłopecki o młodym Albanie

Skrzypkowie marnotrawni, czyli jak altówka wróciła do łask

Jutrzenka skrzypka – rozmowa z Januszem Wawrowskim

Język muzyczny Lutosławskiego

Penderecki pod palcami chuligana

„Superformuła” jako równanie na wszechświat

Czy jesteś muzykalny(a)? Sprawdź to tu!

asd asd

Fundacja Muzyka jest dla wszystkich wraz z Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki zaprasza do wzięcia udziału w badaniu, które nosi tytuł „Muzykowanie w Polsce” i powstaje na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Istotą i głównym celem badania jest poznanie podstawowych form aktywności muzycznych Polaków. W szczególności badaniu poddane są: praktyka gry na instrumentach muzycznych oraz śpiewanie. Uzyskane wyniki umożliwią ocenę umuzykalnienia polskiego społeczeństwa. Diagnoza ta może stać się podstawą budowania właściwej strategii reformowania edukacji kulturalnej i artystycznej, tworzenia warunków dla “nieprofesjonalnej” aktywności muzycznej i rozwoju uczestnictwa w kulturze muzycznej. Oto link do Badania ogólnego: http://muzyczne-badania.pl/index.php/583384/lang-pl

Równolegle realizowane jest badanie grup specyficznych. Badanie to ma szczególne znaczenie dla projektu „Muzykowanie w Polsce”. – Mamy nadzieję uzyskać dzięki niemu szczególny materiał porównawczy dla próby ogólnopolskiej. Do ankiety w ramach badania grup specyficznych zapraszamy osoby, dla których muzykowanie ma ważne znaczenie i zajmuje szczególne miejsce w ich życiu. Są to zarówno osoby ze środowisk związanych z artystycznym wykonawstwem muzyki, jak i czynni muzykujący amatorzy. W ramach tej części projektu wyłoniliśmy grupy, dla których przygotowane zostały specjalne ankiety. Ankiety dla grup specyficznych różnią się między sobą nieznacznie kolejnością pytań oraz zestawem pytań uzupełniających. Są one dostosowane do doświadczeń osób z danej grupy – mówi kierownik projektu Mateusz Migut.

Fundacja zaprasza do udziału w badaniu:

• Chórzystów. Ankieta dla tej grupy: http://tnij.org/choir  
• DJ-ów i osoby tworzące muzykę elektroniczną (na komputerach i innych urządzeniach elektronicznych):http://tnij.org/akdzwieku 
• Studentów kierunków wychowania muzycznego i artystycznego / Absolwentów szkół muzycznych:http://tnij.org/umuzykalniaj
• Nauczycieli muzyki oraz rodziców uczniów szkół muzycznych: http://tnij.org/umuzykalniaj 
• Osoby związane czynnie z muzyką tradycyjną, folkiem, uczestników warsztatów śpiewu / tańca tradycyjnego, miłośników instrumentów ludowych: http://tnij.org/muzykanci 
• Członków amatorskich zespołów muzycznych: http://tnij.org/wespolwzespol

Po zamknięciu badania grup specyficznych, które nastąpi w lutym 2014 roku, wśród uczestników poszczególnych ankiet rozlosowane zostaną nagrody książkowe i płytowe. Ich pełną listę Fundacja opublikuje wkrótce na stronie internetowej projektu „Muzykowanie w Polsce”.

NA ZDJĘCIU: TADEUSZ MAKOWSKI, „KAPELA DZIECIĘCA”, OBRAZ Z 1922 ROKU

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.